radao.wap.shRAĐẢO.WAP.SH
ra dao
  • Textlink 2 vé 5 ngày (có thể dẫn thêm bạn), show wap thì vé miển phí 3 ngày 2 đêm
  • Lừa đảo chắc vì mê đảo -> ra đảo mãi mãi
  • Spam 1vé ra đảo cấp tốc 1ngày

  • 2 lựa chọn :
    1 là, BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO VIỆT NAM truong sa
    2 là, Ở đảo hoang với Robison và những con khỉ robinson

    Old school Easter eggs.